Szanowni Państwo!

 

Informujemy, iż wszystkie sprawy administarcyjne związane z cmentarzem załatwicie Państwo u zarządcy:

Administrator cmentarza:


Centrum Pogrzebowe MEMENTO
ul. Peowiaków, 22-400 Zamość
(Cmentarz Parafialny)
tel. 605 180 060
Informujemy, iż prowadzone są prace pomiarowe na cmentarzu Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza w Zamościu.

Pomiar ma posłużyć do zlokalizowania miejsc wolnych i grobów nieopłaconych.

Bardzo proszę o uporządkowanie grobów, w szczególności o uczytelnienie epitafium oraz udzielanie wyjaśnień pracownikom prowadzącym pomiary.

Uwaga! Pracownicy przeprowadzający inwentaryzację w terenie cmentarza nie są upoważnieni do pobierania żadnych opłat. Wszelkie sprawy finansowe i formalne należy załatwić wyłącznie w siedzibie Zarządcy.


ZARZĄDCA CMENTARZA
Ryszard Kusz


: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :