Performancing Metrics

Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Rodziny we Wrocławiu liczy 16406 pochowanych,
w tym na:
- polu 1: 498
- polu 2: 616
- polu 3: 869
- polu 4: 1063
- polu 5: 772
- polu 6: 149
- polu 7: 913
- polu 8: 615
- polu 9: 1039
- polu 10: 370
- polu 11: 845
- polu 12: 1767
- polu 13: 861
- polu 14: 1349
- polu 15: 1334
- polu 16a: 304
- polu 16b: 438
- polu 17: 861
- polu 18: 869
- polu 19: 874
: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :