• Stefania Ślepko (1900 – 20.09.1976)
  • Zbigniew Ślepko(25.10.1925- 23.06.2014)
  • Maria Stecka (1891 - 15.02.1949)
  • Władysław Hugo Dionizy Steinhaus (14.01.1887 - 25.11.1972)