Wydarzenia
   
   Cmentarz przy ul. Smętnej na Sępolnie powstał w 1928 roku jako nekropolia parafii ewangelickich - kościoła Gustawa Adolfa, który znajdował się przy dzisiejszej ul. ks. Brzóski na Sępolnie oraz kościoła św. Marii Magdaleny i gminy Marcina Lutra. Autorem projektu cmentarza gminy luterańskiej wraz z kaplicą grzebalną był w 1927 roku wrocławski architekt krajobrazu Paul Hatt. Wg projektu większość kwater grzebalnych zajmowała przestrzeń na przedpolu kaplicy zachowując symetrię w stosunku do głównej alei. Całość cmentarza oparta była i jest na kompozycji symetrycznej i geometrycznej.
   
   W roku 2011 przy kaplicy powstało kolumbarium złożone z dwu jednostronnych ścian oraz kwatera przyścienna zarezerwowana dla proboszczów Parafii.
   
   Architektura
   
   We wschodniej części cmentarza - znajduje się pomnik Orląt Lwowskich. Kamień pod niego wmurowano w 1988 roku, a monument projektu Jana Sieka odsłonięto w 1991 roku.
   
   Na cmentarzu wzniesiono też pomnik Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniający straconych w 1945 roku we Wrocławiu kieleckich partyzantów z oddziałów "Szarego" i batalionu "Młota". Odsłonięty został w 1969 roku.
   
   Swój symboliczny grobowiec ma też ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan "Solidarności" zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Został odsłonięty w 2004 roku na miejscu krzyża postawionego w nocy z 31 października na 1 listopada 1984 roku przez działaczy "Solidarności", symbolizującego ofiary stanu wojennego.
   
   Osobistości
   
   Na cmentarzu spoczywa prof. Hugo Dionizy Steinhaus (grób: P12_R64_Nr19), matematyk ze słynnej lwowskiej szkoły matematycznej, zajmujący się analizą funkcjonalną. Po wojnie organizował wrocławskie środowisko naukowe. Objął Katedrę Zastosowań Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, wspólnego dla uniwersytetu i politechniki.

   
    Leży tu także architekt prof. Tadeusz Andrzej Broniewski, pracownik Politechniki Wrocławskiej, który kierował m.in. odbudową i konserwacją kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Jest autorem "Historii architektury w zarysie" i pięciotomowej "Architektury dla wszystkich".
   
    Na cmentarzu przy Smętnej spoczywa też płk Bolesław Orliński, polski pilot wojskowy i sportowy. Urodził się w 1899 roku na Podolu. W dniach 27 sierpnia do 25 września 1926 roku wraz z mechanikiem Leonem Kubiakiem Orliński samolotem Breguet 19 A2 w kilku etapach przeleciał trasę z Warszawy do Tokio. Pokonali 10 300 km. Za ten wyczyn cesarz Japonii nagrodził Orlińskiego Orderem Wschodzącego Słońca VI klasy oraz Złotym Medalem Cesarskiego Towarzystwa Lotniczego.
   
    Przy głównej alei cmentarza znajduje się grób (P1_R8_Nr9a) Mariusza Łukasiewicza, twórcy Lukas Banku i Eurobanku.
   
   Na cmentarzu spoczywa Leszek Baraniecki - polski geograf, geomorfolog, profesor w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego (grób: P4_R18_Nr10).


: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG : : STATYSTYKI : : FORUM :