Performancing Metrics

 

RZESZÓW

Stary Cmentarz, Rzeszów

Stary Cmentarz w Rzeszowie został założony w 1792 r., a wpisany do rejestru zabytków w 1968 r. wraz z kościołem Św. Trójcy jako kompleks cmentarny pod numerem A-308 jest objęty ochroną konserwatorską i prawną.  

W maju 1714 r. biskup przemyski Jan Kazimierz Bokum (w latach 1698-1701 proboszcz rzeszowski) zalecił wytyczenie poza miejskimi wałami cmentarza, wskazując jako miejsce zachodnią cześć dzisiejszego Starego Cmentarza.
Jeszcze w wolnej Polsce, przed III rozbiorem, Komisja Policji Obojga Narodów wydała w lutym 1792 r. „Uniwersał do Miast Wolnych względem cmentarzy i szlachtuzów” (rzeźni), w którym Komisja Policji za najważniejsze z obowiązków uważała te, …które ściągają się do zaradzenia i zapobiegania temu wszystkiemu, cokolwiek może być ludzkiemu zdrowiu szkodliwym. Z „Uniwersału” wynikał obowiązek zakładania cmentarzy niezagrażających zdrowiu mieszkańców, który być może, przy osłabionych już bardzo mocno wpływach właściciela miasta Jerzego Romana Lubomirskiego, spowodował utworzenie w 1792 r. nowego cmentarza dla miasta Rzeszowa, zwanego dziś Starym.
Stary Cmentarz w Rzeszowie, czynny w latach 1792-1909, przez 117 lat służył mieszkańcom miasta Rzeszowa i okolicznych gmin, przynależnych do parafii rzeszowskiej: Ruska Wieś, Staroniwa, Zwięczyca, Pobitno, Załęże, Wilkowyja i Drabinianka (przysiółek Podpromie). Był cmentarzem chrześcijańskim, gdzie miejsce wiecznego spoczynku znaleźli również wyznawcy innych wyznań - protestanci i prawosławni. W chwili założenia jego teren, położony poza obszarem miejskim, obejmował ok. 1/3 obecnej powierzchni w kształcie litery L i rozciągał się na wschód i południe od kościółka. Z biegiem lat, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miasta (ludność katolicka w 1785 r. – 1 661 osób, 1869 r. – 4 177 osób, 1900 r. – 10 693 osoby na ogólną liczbę 17 488 mieszkańców), cmentarz był 3-krotnie poszerzany, przed 1879 r. sięgał do brzegów Wisłoka. Końcem wieku okazał się już niewystarczający dla potrzeb miasta i decyzją Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 1910 r. zamknięty został dla celów grzebalnych.
Odnośnik prowadzi do strony stworzonej przez Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło.

Oznaczone pod

Dodatkowe informacje

  • ZARZĄDCA:


    Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie.
    ul. Konfederatów Barskich 13, Rzeszów
    tel.(17) 85 85 152

Nowości na e-mail

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie?
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…