Performancing Metrics

 

Klepsydry do samodzielnego wydruku

CMENTARZE ZAGRANICZNE (9)

Czym jest cmentarz?

Cmentarz to zorganizowany fragment przestrzeni, którego główną funkcją jest funkcja grzebalna. Organizacja cmentarza wynika z pewnych dyrektyw – najczęściej reguł kulturowych, ale też pragmatycznych czy sanitarnych. Reguły kulturowe wynikają często ze zrytualizowania form grzebania zmarłych.

W statystyce za cmentarz przyjmuje się miejsce przeznaczone do pochówku zmarłych (ludzi bądź zwierząt) bez względu na stan prawny, właściciela/zarządcę terenu czy wielkość, na którego powierzchni znajdują się elementy zieleni.

Nazwa cmentarz pochodzi od łacińskiego słowa coemeterium, a to z kolei jest zlatynizowaną formą greckiego „κοιμητήριον" - miejsce spoczynku, co pochodzi od „κοιμοῦμαι" i spać.

Cmentarze zagraniczne w serwis cmentarze24.pl

W naszym serwisie - cmentarze24.pl - znajdziecie Państwo notki monograficzne cmentarzy poza Polską, jak też nekropolii, które zostały zamknięte lub porzucone, ale zawierające polskie pochówki.

Każdą notkę wyposażamy w odnośnik do lokalizacji cmentarza, jego stronę internetową (o ile istnieje) bądź też w odnośnik do wykazu pochowanych na danym cmentarzu.

 

Wybrane odnośniki

Nowości na e-mail

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie?
Top