Żołnierze Generała Andersa

Cmentarz w Taszłak (Tashlak) - Uzbekistan
| INNE MIEJSCOWOŚCI | HISTORIA |_______________________________________________| cmentarze-polskie.pl |


Szanowni Państwo!

Prezentujemy zarys cmentarza i wykaz pochowanych żołnierzy i cywilów którzy zmarli i zostali pochowani w miejscowości
Taszłak (Tashlak) - Uzbekistan.

Pochówki pochodzą z okresu formowania oddziałów Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. Władysława Andersa.


Plan cmentarza * [Ustawienia]
LEGENDA:  Zarys cmentarza  Budowle  Drzewa  Opisy
Wykaz pochowanych **
Lp. Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci
1. Adamczyk Roman 1898 19.4.1942
2. Banaś Tadeusz ? 10.7.1942
3. Choma Andrzej 1901 18.4.1942
4. Drewlak Jan 1900 13.5.1942
5. Duda Józef 1925 26.4.1942
6. Geczuta Stanisław 1899 1.5.1942
7. Grabowski Jerzy 1916 6.6.1942
8. Jabłoński Mieczysław 1914 13.5.1942
9. Konoplański Tadeusz 26.3.1892 7.1942
10. Koszałkowski Bolesław 1901 24.5.1942
11. Lachowicz Stanisław 1900 21.4.1942
12. Lasota Ludwik 1916 11.3.1942
13. Mawiński Zygmunt 1918 11.5.1942
14. Mazur Bolesław 1900 24.4.1942
15. Nawoj Jan 1910 28.4.1942
16. Orlański Kazimierz 4.4.1924 24.4.1942
17. Ostrowski Antoni 1897 13.3.1942
18. Racicki ? ? 1942
19. Rodziewicz Mikołaj 1914 18.4.1942
20. Turczyn Michał 1896 23.4.1942
21. Wiaterek Wacław ? 5.6.1942
22. Zamorski Bronisław ? 14.7.1942
23. Zieliński Mieczysław 1915 13.5.1942

Kontakt e-mail: serwis@cmentarze-polskie.pl


* Plan cmentarza - opracowany na podstawie koncepcji Pracowni Projektowej STUDIO B-A, Warszawa, autor: arch. Jan Beyga z 2009r., w której czytamy:
"Cmentarz żołnierzy polskich — armii gen. W. Andarsa - i osób cywilnych - Polaków — znajduje się na terenie bazy samochodowej, na jej zapleczu. Płożony jest wewnątrz placu postojowego, pokrytego asfaltem, w otoczeniu budynków bazy. Miejsca pochówków znajdują się na terenie o wymiarach 60x10m, - oddzielony krawężnikami betonowymi — częściowo zniszczonymi — porśnietymi trawą, z kilkcma drzewami, rosnącymi w nieregulamym układzie wzdłóż kraweżników. Teran jest zaniedbany, tak jak całe otoczenie.
Brak zarysów mogił, brak nagrobków i krzyży.
Dojście do cmentarza - przez teren bazy od strony wejścia głównego ~ 200m.
Cmentarz zaprojektowano na terenie wskazanym jako miajsce pochówków, Teren cmentarza wydzielono murkiem ceglanym, ze słupkami, nakrywy ceramiczne. W centrum cmentarza poprzecznie do dłuższej osi usytuowano pomnik - upamiętnienie, w postaci obelisku z plaskorzeźbż Orła - jak na innych cmentarzach polskich na terenia Uzbekistanu. Drzewa w dobrym stanie, pozostałe krzaki do usuniegcia. Z terenu ogrodzonego i bezpoérednio przylegającego do cmentarza usunąć [należy - red.] pozostałości budynków i zniszczone pozostałosci konstrukcji budowlanych
."

** Wykaz pochowanych - opracowany na podstawie wykazów Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

20.02.2010

KIM-Informacja Przestrzenna (c) www.cmentarze-polskie.pl, 2010