NEKROorganizer - prezentacja poszczególnych elementów systemu.


ZAMÓW |NEKROorganizer| - kontakt
 |NEKROorganizer| - prezentacje filmowe
1. Ogólna charakterystyka systemu - podstawowe informacje. WSZYSTKIE WERSJE [9 MB]
2. Rejestracja pochówku, rejestracja grobu - podstawowe funkcje.OD W. 3.1 [9 MB]
3. Okno: Szczegóły grobu - pełne informacje o grobach.OD W. 3.1 [16 MB]
4. Informacja o pochowanych - zarządzanie informacjami o pochówkach.OD W. 3.1 [17 MB]
5. Obsługa mapy cmentarza - wyświetlanie w wielu formatach.OD W. 3.1 [9 MB]
POMOC

Aby obejrzeć prezentacje poszczególnych modułów programu |NEKROorganizer w. 6.0.5| proszę kliknąć na wybrany temat.
Spowoduje to otwarcie filmu w standardzie flash w nowym oknie.

Do obejrzenia prezentacji niezbędne są głośniki i karta muzyczna.


 |NEKROorganizer w.6.0.5|
NOWOŚCI - wersja 6.0.5:
- usprawniono eksport danych do formatu Excel,
- wprowadzono mozliwośc eksportu danych finansowych poprzez JPK (Jednolity Plik Kontrolny)


 |NEKROorganizer w.5.0.1|
NOWOŚCI - wersja 5.0.1:
- rozdzielono zapis baz danych opisowych i baz zdjęć,
- wprowadzono mechanizm kontroli i integracji baz danych opisowych i baz zdjęć,


 |NEKROorganizer w.4.0.3|
NOWOŚCI - wersja 4.0.3:
- w raporcie "Wykaz pochowanych" wprowadzono opcję wyboru dat,
- w tabeli opiekunów grobów wprowadzono pole uwagi,


 |NEKROorganizer w.4.0|
NOWOŚCI - wersja 4.0:
- poprawiona nawigacja w module MAPA CMENTARZA dla map w formcie svg,
- wprowadzenie systemu zleceń i usług wykonywanych przez administratora cmentarza,
- system opiekunów grobów zmodyfikowany w celu przypisania kilku opiekunów do jednego grobu,


 |NEKROorganizer w.3.3|
NOWOŚCI - wersja 3.3:
- usprawnienie wyszukiwania pochowanych,
- automatyczne przejście od pochowanego do szczegółów grobu.