↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
KlepsydryAplikacja |NEKROorganizer w. 6.0.x| gromadzi...
...w zakresie danych opisowych informacje o:
 • miejscu pochówku z przypisanymi informacjami o identyfikatorze grobu, rodzaju grobu,
 • osobach pochowanych przypisanych do grobu,
 • opiekunach grobu przypisanych do grobu,
 • wydanych dokumentach i opłaceniu miejsc pochówku (faktura, przelew, zaświadczenie),
 • przedłużeniach użytkowania i innych zleceniach,

  ...w zakresie danych graficznych informacje o:
 • numerycznej mapie cmentarza w formacie .svg, .qgis i innych (wektorowych i rastrowych) z możliwością edytowania bezpłatnymi narzędziami graficznymi,
 • dokumentacji fotograficznej nagrobków, kolumbariów lub innych obiektów cmentarza.

 • Zgodność z przepisami - z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 31.18.2001r.)
  - z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

  Aplikacja |NEKROorganizer w. 4.0| umożliwia:
 • rejestr, edycję i wyszukiwanie osób pochowanych,
 • rejestr, edycję i wyszukiwanie opiekunów grobów,
 • rejestr, edycję i wyszukiwanie grobów,
 • wydruk rejestru osób pochowanych,
 • rejestr, edycję i wydruk księgi grobu i innych ksiag cmentarnych,
 • edycję i wydruk mapy cmentarza lub jej dowolnego fragmentu,
 • rejestr zdjęć nagrobów i innych,
 • tworzenie wezwań, zezwoleń, zleceń,
 • wystawianie i drukowanie faktur i rachunków,
 • możliwość drukowania i wysyłania przypomnień o upływie okresu opłacenia grobów,
 • eksport danych do standardu .html, udostępnianie danych w przeglądarkach internetowych,
 • budowanie własnego serwisu internetowego samodzielnie przez Użytkownika naszej aplikacji poprzez eksport do systemów |NETcmentarz|.
 • eksport danych do standardów .pdf, .xls i innych.
  Licencjonowanie - na czas nieograniczony,
  - na nieograniczoną ilość użytkowników,
  - bez "przywiązywania" aplikacji do procesora lub serwera,
  oraz:
  - prawo zgłaszania przez użytkowników dodatkowej funkcjonalności!

  Uwaga! Stosujemy dwa sposoby licencjonowania programu o tej samej funkcjonalności:
  - NEKROorganizer 5.0.6 (6.0) STANDARD - dla pojedyńczego cmentarza
  - NEKROorganizer 5.0.6 (6.0) PLUS - dla wielu cmentarzy,
  Zalety i korzyści z zakupu i wdrożenia:
 • aplikacja przewidziana jest jako rozwiązanie desktopowe i nie wymaga posiadania i podłączenia do Internetu!
 • możliwość pracy w sieci lokalnej,
 • użytkownik może samodzielnie i łatwo przeprowadzić instalację,
 • możliwość samodzielnej modyfikacji wszelkich słowników (np. rodzajów grobów),
 • możliwość samodzielnej modyfikacji cen i stawek VAT
 • możliwość rejestrowania wielu użytkowników i definiowania przez administratora ich uprawnień,
 • bezpłatna pomoc, aktualizacja i wsparcie w okresie gwarancji!
 • praca w bezpłatnym środowisku Access Runtime.

  Wymagania - system operacyjny Windows 8/7/Vista/XP/2000,
  - komputer z procesorem 233 MHz lub szybszym,
  - minimum 200 MB wolnej przestrzeni na dysku na pracę programu,
  - darmowe środowisko Microsoft Access Runtime,
  - rozmiar bazy do 2 GB (dla wersji STANDARD) lub wielokrotność (dla wersji PLUS).

 • © cmentarze24.pl
  2016-08-02

  Więcej w temacie:

  CENNIK
  PREZENTACJE PROGRAMU  TAGI: cmentarz, administracja, zarządzanie, oprogramowanie

  Nowości na e-mail

  © cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu