↵  
Dostarczamy informacji o: 753 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry
PRZETARGRedaktor wortalu cmentarze24.pl i ksiegazmarlych24.pl zaprasza do złożenia oferty w przetargu na najem modułów reklamowych.
Przetarg dedykowany jest przedsiębiorstwom branży kamieniarskiej, a w szczególności przedsiębiorstwom prowadzącym działalność zakwalifikowaną:
- wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grup:
43.99.6 - Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia,
43.99.9 - Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
23.61.1 - Wyroby z betonu do celów budowlanych,
23.69.19 - Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
23.70.1 - Kamienie cięte, formowane i wykończone.

Oferenci powinni spełniać wymagania formalne tj. przedłożyć w przewidzianym terminie wszystkie dokumenty oraz informacje wymagane zgodnie z zapisami specyfikacji.

Termin złożenia ofert:
2014-05-30

Komentuj SPECYFIKACJA na forum ...

POBIERZ: SPECYFIKACJA

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu