↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


Dokument zakłada powiększenie nekropolii do 18 ha.

Projekt rozbudowy zakłada pozostawienie sąsiadujących z cmentarzem ogródków działkowych.

Koncepcja rozbudowy zakłada powstanie kolumbariów przeznaczonych do pochówków urnowych pomiędzy funkcjonujacym cmentarzem a częścią projektowaną z uwzględnieniem wycięcia roslinności izolacyjnej.

W nowej części cmentarza zostało przewidziane miejsce na budowę nowej kaplicy cmentarnej.

Ze względu na wody opadowe i roztopowe i słabą przepuszczalnością gruntów spoistych i małospoistych występujących na znacznym obszarze cmentarza. postanowiono pozostawić ciek wodny dzielący nową część cmentarza co ma zapobiec zatrzymywaniun się wody w grobach.

© cmentarze24.pl
2017-08-25

TAGI: Jawor, cmentarz, rozbudowa, projekt

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu