↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


Lasy Państwowe wystawiły na sprzedaż wciąż użytkowany cmentarz w Płotnie (woj. Zachodniopomorskie). Leżąca nieruchomość w gminy Pełczyce, nie może być przedmiotem użytkowania leśników, gdyż tylko gminy lub związki wyznaniowe mogą prowadzić cmentarz. Dlatego Nadleśnictwo w Choszcznie postanowiło pozbyć się problemu i nekropolię sprzedać, a dokładnie przeprowadzić postępowanie przetargowe.

Cmentarz w Płotnie zlokalizowany jest na niewielkiej nieruchomości (0,26 ha), na której znajduje się ok 100 nagrobków pochodzących z lat 1945 - 2015r. Nekropolia jest otoczona betonowym ogrodzeniem.

Nie było obawy, iż cmentarz zostanie sprzedany na wolnym rynku, bowiem osoba prywatna nie mogła przejąć nekropolii. Potencjalnymi nowymi właścicielami mogły być – w myśl ustawy - gminy (w tym przypadku jedynie gmina Pełczyce) lub związki wyznaniowe. W obu przypadkach instytucje te mogą wprowadzić - nie pobierane do tej pory - opłaty, chociażby za pokładne.

Procedura sprzedaży cmentarza składała się z trzech etapów. Nadleśnictwo w Choszcznie w październiku przeprowadziło dwa przetargi: pierwszym etapem był przetarg nieograniczony, następnie – przy braku oferenta - kolejny przetarg, a ostatecznie – ogłoszone 1 grudnia - negocjacje cenowe, w którym Lasy Państwowe ustaliły cenę wywoławczą cmentarnej nieruchomości na kwotę 16 200 zł netto. Jak zapewniał w mediach sołtys wsi Płotno Marek Wejman: - Burmistrz Pełczyc usiądzie do rozmów i będzie negocjował, przejmie ten teren i po prostu cmentarz będzie komunalny.

Tymczasem gmina nie składała oferty, ani nie stawiała się do negocjacji. Jednak nie potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, iż gmina chce przejąć cmentarz za darmo. Burmistrz Pełczyc w przysłanym do nas oświadczeniu w dalszym ciągu deklaruje gotowość nabycia cmentarza w Płotnie za kwotę, która stanowiłaby równowartość poniesionych przez Nadleśnictwo w Choszcznie kosztów związanych z wyceną nieruchomości i kosztów ogłoszeń.

Wyznaczona w przetargach i do negocjacji cena minimalna przekraczała zdaniem gminy powyższe koszty, dlatego samorząd nie brał udziału w postępowaniu przetargowym.
Istnieją dwie możliwości rozwiązania obecnego problemu. Gmina Pełczyce i Lasy Państwowe zawierają umowę przekazania tej nieruchomości. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 11 października 2008 r. (art. 9021 § 1 Kc) jest możliwe przekazanie niechcianej nieruchomości gminie, bez ponoszenia przez nią kosztów, co wydaje się mało satysfakcjonujace dla Nadleśnictwa.

W drugim rozwiązaniu leśnicy, jako właściciele kłopotliwej nieruchomości, której lokalizacja nie jest uregulowana prawem miejscowym, mogą zabronić dalszych pochówków, a obecne uznać za nielegalne, gdyż nie zezwalały i nie sankcjonowały pochówków przez pobranie opłat. Ponadto obecnych opiekunów grobów mogą zmusić do ekshumacji i likwidacji nagrobków, a po kolejnych 40 latach od ostatniego pochówku przeznaczyć teren na cele związane z leśnictwem.

Będziemy przyglądać się tej sprawie.

[Redakcja]

© cmentarze24.pl
2015-12-15

TAGI: Pełczyce, Płotno, cmentarz, sprzedaż

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu