↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


W tym roku zapadnie decyzja co dalej z terenem byłego cmentarza żydowskiego w Białymstoku. Nekropolia została zamknięta w 1892r., a doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej. Od tej pory trwały próby użytkowania i zagospodarowania tego terenu. W tym roku ostatecznie rozstrzygną się losy cmentarza, gdyż gmina dla tego obszaru uchwala miejscowy plan zagospodarowania.

Przyjmuje się, iż cmentarz przy obecnej ul. Bema powstał w 1831 roku – jego lokalizację dokumentują mapy z tego roku. Przyczyną jego powstania była epidemia cholery - zapewniał miejsca grzebalne dla ofiar tej choroby panującej wtedy w Białymstoku. Dlatego kirkut nazywany był często cholerycznym. Cmentarz funkcjonował także po ustaniu epidemii. Zamknięto go dopiero w 1892 roku.

Ostatecznie zajmował obszar 1,7 hektara i mógł liczyć nawet 2 tysiące pochówków.

W XX w. cmentarz przez długie lata pozostawał bez opieki i stopniowo niszczał. Macewy można było tu oglądać jeszcze w latach 60. XX w. kiedy postanowiono przenieść ja na cmentarz przy ul. Wschodniej. Część jednak została rozkradziona - jeden z nagrobków był wykorzystywany jako stopień w schodach przed jednym z domów przy ul. Bema, inny znaleziono przy ul. Kijowskiej. Nie potwierdzono, że z tego cmentarza pochodziły potłuczone nagrobki wykorzystane do zbudowania murków przy ratuszu.

Po akcji porządkowania funkcjonowało tu targowisko, potem dziki parking, z którego zaczęli korzystać klienci pobliskiej hali mięsnej. Dopiero w 2008r. teren został uporządkowany ostatecznie – wytyczono zielony skwer z alejkami, a w jego centralnym punkcie - bukszpan tworzący gwiazdę Dawida. Pochowano w tym miejscu szczątki wykopane podczas budowy na skraju byłego cmentarza budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i hali mięsnej należącą do niedawna do PSS Społem. Obok ustawiono też tablicę z archiwalnymi zdjęciami.

Urbaniści pracują obecnie nad nowym planem miejscowym tych okolic. W projekcie jest mowa o zakazie rozbudowy, który miałby objąć budynek ZUS i halę mięsną. Z tym, że w przypadku ZUS chodzi tylko o fragment od strony hali. Do tej ostatniej można byłoby jedynie dobudować piętra. Budynek nie mógłby mieć jednak więcej niż 25 metrów. W projekcie planu budynek przeznacza się na usługi.

Na ostatnim posiedzeniu komisji zagospodarowania przestrzennego nikt nie oponował przeciwko zakazowi rozbudowy. Jest to też zgodne z tym, co postuluje przedstawicielka gminy żydowskiej w Białymstoku – Lucy Lisowska.

[Redakcja]

© cmentarze24.pl
2015-05-19

TAGI: Białystok, cmentarz choleryczny, plan zagospodarowania

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu