↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


W dzienniku ustaw z dnia 1 grudnia 2014r. ukazała się zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 23 października 2014 r. Dokument ten w art. 1 modyfikuje dotychczasowy art. 77 ustawy. Zmiana dotyczy kręgu osób, którym przysługiwć będzie prawo do zasiłku pogrzebowego.

Po zmianie prawo do wsparcia mają również najbliżsi, którzy ponieśli koszty pochówku dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Do tej pory zasiłek pogrzebowy przysługiwał za osoby zmarłe, które podlegały ubezpieczeniom społecznym, były na emeryturze lub rencie albo nabyły uprawnień do ich pobierania, a także za zmarłych z najbliższej rodziny.

Do najbliższych członków rodziny zalicza się: dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione), wnuki, rodziców, małżonka, rodzeństwo, choćby nawet nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu.

Od 1 marca tego roku do kręgu członków rodziny, za które przysługuje zasiłek pogrzebowy, włącza się również dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dziadków oraz osoby, nad którymi sprawowana jest opieka prawna.

Zmieniaja się też zasady wypłacania zasiłku. Zasiłek pogrzebowy to dziś maksymalnie 4 tys. zł Nie każdy dostanie maksymalną kwotę zasiłku. Jeżeli pogrzeb organizuje najbliższa rodzina, to wypłata nastąpi w maksymalnej wysokości 4 tys. zł, choćby faktyczne koszty pochówku były niższe.
Jeśli pochówek organizuje więcej osób, np. wdowa po zmarłym mężu i ich córka, to każde dostanie zwrot proporcjonalnie do poniesionych wydatków.
Jeżeli jednak pochówek organizuje instytucja społeczna albo osoba prywatna spoza rodziny zmarłego, to zwrot będzie do wysokości udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż 4 tys. zł.

To, że zmarły nie jest ubezpieczony, nie przekreśla prawa do zasiłku.

Zmiana ta jest wynikiem działań m.in. Polskiej Izba Pogrzebowej, która od roku 2008 apelowała do Rządu RP, Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianę krzywdzących i niesprawiedliwych przepisów, które np. traktowały dziadków, w przypadku chowania wnuka, jako osoby obce.

Dyskutuj: Zasiłek pogrzebowy dla większego grona osób

© cmentarze24.pl
2015-04-08

Pobierz

Akt prawny w formacie PDF


TAGI: zasiłek pogrzebowy

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu