↵  
Dostarczamy informacji o: 753 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry

|NEKROsystem|


- oprogramowanie wspomagające administrowanie cmentarzem oraz udostępniające wybrane dane dotyczące nekropolii w domenie publicznej,
- składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów:

|NEKROorganizer w. 5.0.6 (6.0)| - desktopowy program do administrowania cmentarzem


To system, który umożliwia ewidencjowanie, selekcjonowanie, zarządzanie wszechstronnymi informacjami dotyczącymi cmentarza.
Dzięki prostej obsłudze, możecie Państwo samodzielnie i od podstaw rozpocząć tworzenie bazy informacji o cmentarzu, którym zarządzacie!

Aplikacja |NEKROorganizer w. 5.0.6 (6.0)| gromadzi...
...w zakresie danych opisowych informacje o:
 • miejscu pochówku z przypisanymi informacjami o identyfikatorze grobu, rodzaju grobu,
 • osobach pochowanych przypisanych do grobu,
 • opiekunach grobu przypisanych do grobu,
 • wydanych dokumentach i opłaceniu miejsc pochówku (faktura, przelew, zaświadczenie),
 • przedłużeniach użytkowania,

  ...w zakresie danych graficznych informacje o:
 • numerycznej mapie cmentarza w formacie .svg, .qgis i innych (wektorowych i rastrowych) z możliwością edytowania bezpłatnymi narzędziami graficznymi,
 • dokumentacji fotograficznej nagrobków, kolumbariów lub innych obiektów cmentarza.
  Więcej informacji Potrzebujesz więcej informacji?
  Zapraszamy do zakładki [ KONTAKT ...]
  Zobacz [ tutaj ... ] więcej informacji.

  NETcmentarz wersja 2016 - zintegrowany system narzędzi udostępniania i zarządzania cmentarzem w internecie


  W szczególności |NET cmentarz w.2016| umożliwia:
 • udostępnianie informacji o pochowanych w postaci wykazu lub wglądu do bazy pochowanych,
 • korzystanie z wyszukiwarki pochowanych,
 • zlokalizowanie pochówku na mapie (wektorowej lub rastrowej),
 • prezentację danych zarządcy cmentarza i jego ogłoszeń,
 • zarządzanie treścią witryny przez własny system CMS,
 • prezentację informacji historycznych, galerii i biografii znanych osobistości,
 • wydruk zgromadzonych informacji w tym dowolny fragment mapy cmentarza.


  Oferta obejmuje:
 • pakiet szablonów stron i niezbędnych skryptów,
 • zdalną dostawę,
 • podręcznik samodzielnej instalacji i użytkowania,
 • fakultatywnie: pomoc i konfiguracja systemu oraz pomoc w założeniu bazy danych.

  Więcej informacji Potrzebujesz więcej informacji?
  Zapraszamy do zakładki [ KONTAKT ...]
  Zobacz [ tutaj ... ] więcej informacji.
 • Nowości na e-mail

  © cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu