↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


W dniach 9-12 marca 2012r. w Tuszynie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Partnerów Mementis.

Jednym z tematów konferencji było przedyskutowanie problematyki zagrożeń polskiej branży funeralnej zdefiniowanych przez organizatorów konferencji – Spółkę Mementis – jako wejście na polski rynek kapitału zagranicznego. Zagrożenie to upatrywane jest w przewadze kapitałowej, która doprowadzić ma do wykupu najlepszych polskich przedsiębiorstw, a pozostałe mają być wypchnięte z rynku.

Odpowiedzią na to zagrożenie ma być konsolidacja branży pogrzebowej w postaci wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych podmiotu pod nazwą Polska Grupa Funeralna MEMENTIS SA (PGFM SA) z podstawowym celem: pozyskanie kapitału. PGFM SA działałaby na zasadzie spółki komandytowo-akcyjnej, w której Mementis posiadałaby 51%, reszta należała by do zakładów pogrzebowych. Celem strategicznym jest obsługa 15% rynku pogrzebowego kraju i zrzeszenie w sieci około 200 przedsiębiorstw w całym Kraju.

Jak donosi 2 numer MEMENTO (2/2012) Polska Grupa Funeralna Mementis SA posiadałaby sieć hurtowni funeralnych zaopatrujących wszystko, co potrzebują do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewne jak obecna Spółka z o.o. – PGFM SA prowadziłaby centralnie zarządzane działania marketingowe, dające partnerowi lokalną przewagę konkurencyjną i zwiększające jego obrót. Ponadto dzięki wygenerowanemu obrotowi w branży oscylującej – wg założeń - na poziomie 15-20%, część wracałaby do zakładu pogrzebowego z tytułu programu PAYBACK lub CASHBACK w postaci środków (punktów) reinwestowanych w marketing lokalny, np. reklamę.

Oprócz tego obecni partnerzy, a przyszli udziałowcy, uzyskać mieliby nowe źródła dochodu w ramach swej działalności, poprzez poszerzenie zakresu odbiorców swoich usług. Przy czym każdy Partner zachować miałby pełną autonomiczność, a zyskać kompetentne wsparcie wizerunkowe.

To interesujące przedsięwzięcie musi jednak odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Najważniejsze z nich, to czy rzeczywiście problemem polskiej branży funeralnej jest wejście na nasz rynek kapitału zagranicznego. Wydaje się, że oprócz ekspansji „chińskiej galanterii” od 23 lat wolnego rynku w Polsce i od 8 lat obowiązywania regulacji Unijnych, w Polsce nie zaistniała żadna niepolska marka funeralna, która skupiłaby znaczną część rynku. Ponadto wobec obniżenia zasiłku pogrzebowego, rynek pogrzebowy skazany jest na wieloletnią walkę cenową, a w tej zawsze lepiej sprawdzały się małe rodzinne przedsiębiorstwa, a nie duże organizacje gospodarcze – nawet stosujące dumping , a takich należy się spodziewać w zagranicznej ekspansji.

Problem branży funeralnej należy również upatrywać raczej w nieuczciwej konkurencji w miejscu pozyskania klienta. Powtarzające się afery „łowców skór” – dobitnie uświadamiają, iż walka o klienta odbywa się w mało przejrzysty sposób, a na pewno „u źródła” – sukcesem jest jak najszybsze dotarcie do rodziny zmarłego. Grupa Mementis podjęła się, jako pierwsza, kreowania nowego kanału dystrybucji usług pogrzebowych jakim jest Internet. Czy wobec powyższego tym nowym kanałem osiągnie 15% rynku? Jedno jest pewne - jako lider wprowadzający innowacje – Grupa Mementis będzie miała najtrudniej.

Kolejne pytania, to czy przynależność do Grupy przynosi korzyści a zaproponowane profity są atrakcyjne? Program typu PAYBACK wydaje się mało zachęcający, natomiast interesująca jest możliwość osiągnięcia przez partnera nowego grona odbiorców. Niewątpliwie pomysł PGFM SA jako centrum zbierania zleceń i dystrybucji ich wśród partnerów da przewagę konkurencją wśród pozostałych, rozdrobnionych i z założenie mniej operatywnych lokalnych przedsiębiorców.

Na koniec pozostaje jeszcze aspekt sentymentalny. Mimo założeń, że przedsiębiorcy skupieni wokoło PGFM SA zachowają niezależność, istnieje obawa, że część z nich utraci swoją markę.

Idea PGFM SA jest pierwszą tego typu w Polsce. Jej rozwojowi będziemy kibicować , a na pewno bacznie się przyglądać.

© cmentarze24.pl [wortal]
2012-06-16


Komentuj Konsolidacja rynku funeralnego - panaceum na … na forum ...


TAGI: konsolidacja rynek pogrzeb

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu