↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


19 czerwca do Sejmu wpłynął przygotowany przez posłów SLD projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zgodnie z projektem prochy osoby zmarłej będą mogli przechowywać: małżonek, osoba, która pozostawała w faktycznym, trwałym wspólnym pożyciu bezpośrednio przed śmiercią, krewni zstępni, przysposobieni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartej linii pokrewieństwa i powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Dokument przewiduje, że prochy mogą być przechowywane w domu, ale jedynie w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej. Zabronione ma być trzymanie ich w miejscach służących do przechowywania odpadów, w łazienkach, toaletach i ustępach, w pomieszczeniach kuchennych, spiżarniach, piwnicach, garażach i pomieszczeniach magazynowych, w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci do ukończenia 13. roku życia oraz w miejscach znajdujących z się w pobliżu legowisk zwierząt.

Przed przyjęciem prochów na przechowanie osoba uprawniona będzie musiała złożyć powiatowemu inspektorowi sanitarnemu pisemne oświadczenie o miejscu i warunkach, w jakich urna będzie przechowywana.

Inspektor będzie miał pięć dni na ewentualną odmowę przyjęcia oświadczenia, jeżeli osoba uprawniona nie daje gwarancji zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania urny z prochami. Odmowa nastąpi w formie decyzji administracyjnej i będzie oznaczała konieczność niezwłocznego pochowania urny z prochami.

Proponowana nowelizacja daje prawo powiatowemu inspektorowi sanitarnemu do skontrolowania miejsca przechowywania prochów. Jeśli stwierdzi, że treść oświadczenia nie zgadza się ze stanem faktycznym, wyda decyzję o natychmiastowym pochowaniu urny z prochami. Prowadzona przez powiatowego inspektora sanitarnego ewidencja osób przechowujących prochy zmarłych w miejscach swego zamieszkania powinna mieć formę elektroniczną oraz tradycyjnych dokumentów. Ma zawierać dane dotyczące m.in. imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości, adresu miejsca zamieszkania osoby uprawnionej oraz stopnia jej osobistej więzi ze zmarłym.

W ewidencji tej należy również uwzględnić dane osobowe osoby zmarłej – m.in. miejsca i czasu jej śmierci.

Urny służące do przechowywania prochów powinny być wykonane z materiałów trwałych, zapewniających izolację od środowiska zewnętrznego, np. stal nierdzewna, kamień, i być zamknięte w sposób trwały, w szczególności przez zalutowanie wieka.

© cmentarze24.pl [wortal]
2012-03-09

Komentuj Prochy zmarłych w domu - projekt zmian w prawie na forum ...


TAGI: prawo zmarli

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu